menu dblex
vålla svårigheter
verb
besvära
hindra

Alla synonymer går att klicka på.