menu dblex
vålla skador på
verb
skada

Alla synonymer går att klicka på.