menu dblex
vålla olägenheter
verb
hindra

Alla synonymer går att klicka på.