menu dblex
vålla obehag
verb
besvära
genera

Alla synonymer går att klicka på.