menu dblex
vålla avbräck
verb
hindra
Se även
vållat avbräck

Alla synonymer går att klicka på.