menu dblex
våldsamt
adjektiv
fördärvat
fördömt
upp över öronen
rysligt
Se även
våldsam
våldsamt
adverb
väldigt
mycket

Alla synonymer går att klicka på.