menu dblex
vågkam
substantiv
kam
topp

Alla synonymer går att klicka på.