menu dblex
vågbalk
substantiv
balans

Alla synonymer går att klicka på.