menu dblex
våga sitt huvud på
verb
ansvara
försäkra

Alla synonymer går att klicka på.