menu dblex
växling
substantiv
skifte
förändring
fas
övergång
fluktuation
omväxling
omvandling
period
modulation
variabilitet
varians
Se även
växlingar

Alla synonymer går att klicka på.