menu dblex
växa någon över huvudet
verb
bli någon övermäktig

Alla synonymer går att klicka på.