menu dblex
västgötaklimax
substantiv
antiklimax
en spänd förväntans upplösning i intet

Alla synonymer går att klicka på.