menu dblex
värna
verb
skydda
försvara
bevara
värja
beskydda
hägna
akta
bistå
protegera
vakta
förvara
kringgärda

Alla synonymer går att klicka på.