menu dblex
värn
substantiv
skydd
försvar
beskärm
hägn
beskydd
hägnad
hjälp
egid
tillflykt
damm
vapen
borg
befästning
barrikad
bålverk
vall

Alla synonymer går att klicka på.