menu dblex
värk
substantiv
pina
smärta
sveda
kval
lidande
sjukdom
plåga
marter
ont
hugg
ömhet
Se även
värkar
I uttryck
sveda och värk

Alla synonymer går att klicka på.