menu dblex
värdesätta
verb
värdera
uppskatta
bedöma
gilla
gradera
prissätta

Alla synonymer går att klicka på.