menu dblex
väntrum
substantiv
förmak
antichambre
förrum
mottagning
I uttryck
sitta i väntrum

Alla synonymer går att klicka på.