menu dblex
vänta på ställningstagande
verb
vara oavgjort

Alla synonymer går att klicka på.