menu dblex
vänta på avgörande
verb
vila

Alla synonymer går att klicka på.