menu dblex
vänta mycket av
verb
fordra mycket av

Alla synonymer går att klicka på.