menu dblex
vänta med
verb
spara
dröja med
skjuta upp
uppskjuta
låta vara
låta anstå

Alla synonymer går att klicka på.