menu dblex
vänlig inställning
substantiv
välvilja

Alla synonymer går att klicka på.