menu dblex
vända sig mot
verb
beivra
angripa
anfalla
bjuda någon spetsen

Alla synonymer går att klicka på.