menu dblex
välturnerad
adjektiv
välfunnen
lyckad
kvick
snabb
rätt insatt
väl utformad och placerad

Alla synonymer går att klicka på.