menu dblex
välsk
adjektiv
utländsk
främmande
fransk
italiensk
romansk
sydländsk
I uttryck
välska seder

Alla synonymer går att klicka på.