menu dblex
välorienterad
adjektiv
hemma i
bevandrad
allmänbildad

Alla synonymer går att klicka på.