menu dblex
välla över bräddarna
verb
pösa

Alla synonymer går att klicka på.