menu dblex
välkomma
substantiv
bägare
kärl
stop
stånka
pokal
remmare
krus

Alla synonymer går att klicka på.