menu dblex
välgymnastiserad
adjektiv
vig
smidig

Alla synonymer går att klicka på.