menu dblex
välgrundad
adjektiv
hållbar
grundad
giltig
motiverad
riktig
bärkraftig
sund
rimlig
fast
befogad
billig
valid
god
sann
berättigad
realistisk

Alla synonymer går att klicka på.