menu dblex
välbevandrad
adjektiv
bevandrad
övad

Alla synonymer går att klicka på.