menu dblex
välbehållen
adjektiv
oskadd
frisk
helskinnad
helbrägda
säker
sund
i säkerhet
utom fara
i gott skick
hel
i god kondition
intakt
orörd
i orubbat skick

Alla synonymer går att klicka på.