menu dblex
välbalanserad
adjektiv
sansad
fattad
stoisk
lugn
måttfull
harmonisk
avvägd
sund
välavvägd

Alla synonymer går att klicka på.