menu dblex
välan
adverb
i alla fall
välan
interjektion
gott
låt gå
nåväl
kör till

Alla synonymer går att klicka på.