menu dblex
väl bevandrad i litteraturen
adjektiv
beläst

Alla synonymer går att klicka på.