menu dblex
väl avpassad
adjektiv
ändamålsenlig
riktig
behörig
tillbörlig
välvald

Alla synonymer går att klicka på.