menu dblex
vägbom
substantiv
bom

Alla synonymer går att klicka på.