menu dblex
vägbank
substantiv
bank

Alla synonymer går att klicka på.