menu dblex
vägande
adjektiv
tungt vägande
tung
grav
stark
betydelsefull
viktig
väsentlig
valid

Alla synonymer går att klicka på.