menu dblex
väga mer än
verb
uppväga

Alla synonymer går att klicka på.