menu dblex
väga jämnt
verb
balansera

Alla synonymer går att klicka på.