menu dblex
väga för och emot
verb
överväga
tveka
överlägga med sig själv

Alla synonymer går att klicka på.