menu dblex
väcka uppmärksamhet
verb
ådraga sig

Alla synonymer går att klicka på.