menu dblex
väcka sensation
verb
slå ned som en bomb

Alla synonymer går att klicka på.