menu dblex
väcka harm
verb
vara elak mot
reta
gadda
gå någon i magen
äckla

Alla synonymer går att klicka på.