menu dblex
utvärdering
substantiv
analys
granskning
studium
grundlig genomgång
helhetsblick
kritisk undersökning
slutlig bedömning

Alla synonymer går att klicka på.