menu dblex
utvärdera
verb
bedöma
evaluera
uppskatta
analysera
detaljgranska
slutbedöma
statistiskt faställa värdet

Alla synonymer går att klicka på.