menu dblex
utställa till beskådande
verb
framlägga

Alla synonymer går att klicka på.