menu dblex
utspänna
verb
Relaterade ord
utvidga
spänna ut

Alla synonymer går att klicka på.