menu dblex
utslagsgivande ämne
substantiv
indikator

Alla synonymer går att klicka på.